Postup pri objednávaní

Objednávanie pre školy:

  • Po výbere kurzov, o ktoré máte záujem, zašlite mailovú objednávku na info@studuj.it so zoznamom kurzov a počtom študentov na každý kurz.
  • Následne zašleme škole zmluvu s podrobnými informáciami.
  • Súčasťou zmluvy bude počet licencií a zoznam skupín (napr. tried) a učiteľov tak, aby každý učiteľ videl len svojich žiakov.
  • Učiteľov vkladáme do systému my a priraďujeme im skupiny.
  • Pre každú skupinu určíme prihlasovací kľúč, ktorý zaradí žiaka po jeho zadaní do príslušnej skupiny.
  • Žiaci sa do systému zaregistrujú pod vlastnou e-mailovou adresou (na ktorú im systém v prípade potreby pošle zabudnuté heslo).
  • Noví žiaci sa do systému môžu prihlasovať dovtedy, pokiaľ škola nevyčerpá počet zakúpených licencií.
Last modified: Sunday, 9 September 2018, 11:07 PM