Ako vyzerá učenie sa s nami?


 • worker

  Kladieme dôraz na praktické aktivity - dnešní ľudia nechcú sedieť a počúvať, ale požadujú činnosť a výsledky.

 • cloud

  Žiaci si odkladajú alebo odovzdávajú riešenie do cloudu - nájdu ho tam kedykoľvek počas trvania kurzu.

 • rozdelenie

  Zabezpečujeme rozdelenie žiakov do tried a ich priradenie k učiteľovi - učiteľ vidí len svojich žiakov.

 • odznak

  Podporujeme súperenie a gamifikáciu v podobe zbierania bodov, odznakov a vzájomného súperenia žiakov.

 • autotest

  Vytvárame automatické testy, ktoré si učiteľ začlení do hodiny podľa uváženia.

 • zadania

  Pripravujeme úlohy a zjednodušujeme ich hodnotenie učiteľmi.

 • drobnohlad

  Poskytujeme učiteľovi komplexný prehľad o práci žiaka za celý rok.

 • hodnotenie

  Všetky aktivity dôsledne vyhodnocujeme a  upravujeme obsah a jeho podobu.
Posledná zmena: Piatok, 22 december 2017, 20:40