O nás...

Sme organizácia pôsobiaca v oblasti poradenstva, návrhu a implementácie e-learningových riešení a analýzy dát so skúsenosťami v oblasti verejného i súkromného sektora:

 • knihy

  Písanie odborných kníh a učebníc z oblasti IT.

 • vyvoj kurzov

  Tvorba a vývoj e-learningových kurzov.

 • integracia

  Integrácia e-learningu do infraštruktúry.

 • mobilne aplikacie

  Návrh a vývoj softvérových riešení.
Naším cieľom je:

 • bojovat

  Bojovať proti úpadku vzdelávania na Slovensku a ponúknuť mladým ľuďom možnosť získať vedomosti a zručnosti nevyhnutné pre moderný svet.

 • aktivizovat

  Suplovať nedostatok a zastaranosť učebníc pomocou moderných postupov založených na učení sa riešením úloh a zapájaním sa do aktivít.

 • vylepsovat

  Neustále aktualizovať obsah, vylepšovať postupy a techniku výučby na základe analýzy údajov o učení našich študentov a postrehov učiteľov.

 • hladat

  Hľadať možnosti využívania informačných technológií vo všetkých oblastiach vzdelávania s cieľom efektívneho využívania ich potenciálu.
Last modified: Monday, 1 January 2018, 11:09 PM