Zaobchádzanie s osobnými údajmi

V nasledujúcom texte vám poskytujeme informácie o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, keď používate náš e-learningový systém. Ak nie je v nasledujúcich častiach uvedené inak, zákonný dôvod na nakladanie s vašimi osobnými údajmi je daný skutočnosťou, že nakladanie s nimi je potrebné na sprístupnenie funkcií systému, o ktoré žiadate.

1 Prístup k nášmu e-learningovému systému

Keď si zobrazíte stránku z nášho systému, váš prehliadač odošle nášmu serveru určité údaje. Tento proces prebieha z technických dôvodov a je potrebný na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie. Na zjednodušenie vášho prístupu k nášmu systému sa zhromažďujú nasledujúce údaje, ktoré sa na krátky čas ukladajú a používajú:

  • IP adresa
  • dátum a čas prístupu
  • rozdiel oproti greenwichskému času (GMT)
  • obsah požiadavky (konkrétna stránka)
  • stav prístupu / stavový kód HTTP
  • prenesený objem dát
  • webové sídlo žiadajúce o prístup
  • prehliadač, jazykové nastavenia, verzia prehliadača a operačného systému

Okrem toho, z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, tieto údaje ukladáme na určitý obmedzený čas, aby sme dokázali vystopovať osobné údaje v prípade neoprávneného prístupu k našim serverom alebo pokusu o takýto prístup. Štandardne ukladáme tieto údaje po dobu jedného roka.

2 Nastavenie súborov cookies

a)      Čo sú súbory cookies?

Systém Moodle používa tzv. súbory „cookies“. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá do pamäte vášho počítača. Obsahujú určité informácie (napr. vami preferovaný jazyk alebo nastavenia systému), ktoré váš prehliadač môže (v závislosti od životnosti súboru cookie) opätovne odoslať pri vašej nasledujúcej návšteve nášho systému.

b)     Vyžaduje si váš súhlas

Voliteľné súbory cookies používame len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. Pri vašom prvom prístupe do nášho systému sa zobrazí informačný pruh, kde vás žiadame o súhlas s používaním voliteľných súborov cookies. Ak tento súhlas poskytnete, uložíme na váš počítač súbor cookies (EU_COOKIE_LAW_CONSENT) a kým je tento súbor aktívny, informačný pruh sa nebude zobrazovať. Po uplynutí životnosti súboru cookies, alebo ak ho aktívne vymažete, sa informačný pruh bude zobrazovať znova pri každej vašej ďalšej návšteve nášho systému a bude vás žiadať o poskytnutie súhlasu.

c)      Ako zabrániť použitiu súborov cookies

Náš systém nemôžete používať aj bez súborov cookies. Vo vašom prehliadači môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia alebo úplne zakázať používanie súborov cookies. To však môže spôsobiť obmedzenie niektorých funkcií alebo negatívne ovplyvniť použiteľnosť nášho systému. Voči používaniu voliteľných súborov cookies môžete kedykoľvek namietať a zmeniť nastavenie prehliadača aby tieto cookies neukladal.

d)      Aké súbory cookies používame?

Hlavným používaným súborom cookie je súbor session, ktorý sa obvykle nazýva MoodleSession. Tento súbor cookie je treba povoliť v prehliadači, zaisťuje kontinuitu vašej práce na portáli a udržuje informácie o vašom prihlásení. Pri odhlásení alebo ukončení prehliadača je tento súbor cookie odstránený jednak z prehliadača, ako aj zo serveru.

 

Druhý súbor cookie iba uľahčuje používateľovi prácu. Obvykle sa nazýva MOODLEID. Slúži k zapamätaniu vášho používateľského mena v prehliadači. To znamená, že pri návrate na tento portál bude pole s používateľským menom na stránke prihlásenia už vyplnené. Tento súbor cookie je možné zakázať. Pri každom prihlásení však budete musieť zadať svoje používateľské meno.

 

Voliteľné súbory cookies (Google Tag Manager - _ga, _gid) sa používajú ako analýza webového sídla systémom Google Analytics. Tieto súbory cookies priradia vášmu zariadeniu náhodne vygenerované identifikačné číslo, ktoré nám umožňuje identifikovať vaše zariadenie pri ďalšej návšteve. Ich životnosť je 6 mesiacov. Podrobnejšie informácie o analýze webových sídel nájdete v časti nižšie.

e) Analýza webového sídla

Na našom webovom sídle používame službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google analyzuje v našom mene spôsob, akým používate náš systém. Na tento účel používame okrem iného súbory cookies opísané vyššie. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vaším používaním nášho systému (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Okrem toho, spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA.

Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača Google alebo úpravou nastavenia prehliadača.

Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú k dispozícii v týchto dokumentoch: Zmluvné podmienky programu Google AnalyticsZabezpečenie a ochrana osobných údajov v službe Google Analytics a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

 

3. Zber údajov

Spoločnosť Teacher.sk, s.r.o. ako správca osobných údajov berie vaše súkromie veľmi zodpovedne. Aby sme mohli poskytnúť prístup k službám tohto webu, musíme získať a spracovať niektoré osobné údaje.

3.1 Čo sa zhromažďuje?

V systéme sa zhromažďujú základné informácie o profile, ktoré zadávate pri vytváraní účtu. Minimálne je to celé meno a e-mailová adresa. Ďalšie údaje sú určené na prispôsobovanie systému a obsahu používateľovi. Dobrovoľne vyplnené položky profilu sú tiež predmetom ochrany.

Počas používania webu sa informácie o používateľoch, kurzoch, aktivitách a prostriedkoch, s ktorými sa stretnete, ukladajú a spájajú informácie o vašom profile. Spracovávané informácie nie sú postúpené tretej strane.

3.2 Ako sa zhromaždené informácie používajú?

Tieto informácie slúžia iba na poskytnutie prístupu k online kurzom na adrese https://www.studuj.it. Štatistické informácie o využívaní webu sa tiež používajú na zlepšenie webových stránok a služieb poskytovaných na webových stránkach https://www.studuj.it.

3.3 Kedy sa údaje zhromažďujú?

Vaše osobné údaje sú uložené, ak ste zapísaní do jedného alebo viacerých online kurzov na adrese https://www.studuj.it na dobu neurčitú. Informácie o profile budú odstránené na vašu žiadosť o odstránenie vašich údajov.

3.4 Ako môžem odvolať svoj súhlas spoločnosti

Pokiaľ ste sa predtým dohodli, že spoločnosti Techer.sk, s.r.o. povolíte ukladanie a spracovanie vašich osobných údajov v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a chcete odvolať svoju žiadosť, zašlite e-mail na adresu info@studuj.it. Vymazať svoje údaje a celý účet môžete aj v nastaveniach svojho profilu.

3.5 Ako môžem požiadať o opravu alebo vymazanie svojich osobných údajov?

Základné informácie o svojom profile môžete opraviť prihlásením do https://www.studuj.it a úpravou vlastného profilu. Ak máte nejaké otázky alebo chcete opraviť alebo vymazať akékoľvek iné údaje, pošlite e-mail na adresu info@studuj.it.

3.6 Ako si môžem vyžiadať záznam o všetkých mojich osobných údajoch, ktoré boli zhromaždené?

Môžete vyžiadať záznam o všetkých osobných údajoch týkajúcich sa vás, ktoré boli zhromaždené v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov v nastaveniach svojho profilu v časti Požiadavky na údaje.

3.7 Koho môžem kontaktovať v prípade ďalších otázok?

Spoločnosť Teacher.sk, s.r.o. môže byť kontaktovaná na adrese info@teacher.sk.

 

 


Last modified: Wednesday, 5 September 2018, 8:29 PM