Ucime sa Moodle Brecka

Cieľom kurzu je oboznámiť študentov s jednotlivými typmi interaktívnych výučbových systémov, konkrétne interaktívnych tabúľ (displejov).

Teacher: Peter Brečka

Učíme sa Moodle Hudáková

Informačný list predmetu.

Účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií.

Sadovnícko - architektonicé úpravy

Kurz Sadovnícko -  architektonické úpravy je určený pre študentov študijného odboru Záhradná architektúra, Biotechnika záhradných a krajinných úprav 2.ročníka FZKI. 

 Liečivé rastliny (KB)

Prehľad liečivých rastlín, bylín, plodov voľne rastúcich alebo pestovaných v SR, ich popis, výskyt, účinné látky a využitie.

Teórie predškolskej a školskej výchovy a vzdelávania

Tento kurz je zameraný na teóriu výchovy, ktorá je súčasťou predmetu Teórie predškolskej a školskej výchovy a vzdelávania. Cieľom kurzu je oboznámiť študenta s teoretickými východiskami výchovy, zložkami a cieľmi výchovy, s procesuálnou stránkou výchovy.  

Ucime sa Moodle Benko

Kurz o textom editore, kde sa študenti naučia pracovať v textovom editore. Keď pracujete s Wordom, pracujete s dokumentmi, či sú to listy, poznámky alebo obálky, každý súbor vytvorený vo Worde je dokumentom.