Word (demo)

  • Kurz je založený na využívaní krátkych (30-180 sekundových) a ilustrovaných videí tak, aby nezaťažovali počítačovú sieť školy, nenarúšali zvukom výučbu a súčasne nenútili žiakov sledovať dlhý výklad. Často prezentuje riešenia vzorových úloh, na základe ktorých potom žiaci riešia vlastné zadania.
  • Okrem videí samozrejme obsahuje aj textový obsah, aby si žiaci mohli vybrať spôsob štúdia.
  • Súčasťou kurzu je množstvo projektov, z ktorých si učiteľ môže vyberať.

Štruktúra kurzu:

  • Úvod, Oficiálny dokument, Tabulátory, Špeciálne znaky, Odrážky a číslovanie, Práca s dokumentom, Tabuľka - základy práce, Práca s údajmi v tabuľke, Tabuľky v praxi, Obrázky, Tvary, Ďalšie grafické objekty, Úprava vzhľadu dokumentu, Obsah a štruktúra dokumentu, Zoznamy v dokumente, Posudzovanie dokumentov, Hromadná korešpondencia a obálky, Šablóny a formuláre, Záverečné projekty

Excel (demo)

  • Kurz je založený na využívaní krátkych (30-180 sekundových) a ilustrovaných videí tak, aby nezaťažovali počítačovú sieť školy, nenarúšali zvukom výučbu a súčasne nenútili žiakov sledovať dlhý výklad. Často prezentuje riešenia vzorových úloh, na základe ktorých potom žiaci riešia vlastné zadania.
  • Okrem videí samozrejme obsahuje aj textový obsah, aby si žiaci mohli vybrať spôsob štúdia.
  • Súčasťou kurzu je sada pracovných listov, ktoré systém hodnotí automaticky po ich odovzdaní.

Štruktúra kurzu:

  • Začíname s Excelom, Formát údajov, Základné matematické funkcie, Tlač, Relatívne a absolútne adresovanie, Skrývanie vzorcov, Grafy, Filtrovanie, Podmienka, Podmienené formátovanie, Podmienený súčet a počet, Analýza údajov, Vyhľadávacie funkcie, Záverečné projekty