Pascal/Lazarus - príprava na maturitu

Príprava na maturitu z programovania v jazyku Pascal v súlade s maturitnými štandardami platnými od školského roka 2017/18.

Kurz JE určený pre:
 • študentov, ktorí idú maturovať z informatiky a chcú si zopakovať a preriešiť úlohy vyžadované maturitným štandardom, poznajú jazyk Pascal a programovali v niektorom z prostredí Free Pascal, Lazarus, Delphi
 • študentov, ktorí poznajú iné programovacie jazyky a chcú sa rýchlo oboznámiť s Pascalom

Kurz NIE JE určený:
 • pre začiatočníkov v programovaní, pre študentov, ktorí nikdy neprogramovali, pre záujemcov o riešenie zložitejších a komplexných úloh

Kurz obsahuje:

 • 180 úloh vyžadujúcich napísanie programu, ktorý je okamžite automaticky ohodnotený, nájdenie chyby a zistenie výsledku cudzieho programu

Štruktúra kurzu:

 • Vstup a výstup, Vetvenie, Cykly, Textový reťazec, Vnorený cyklus, Práca s textom, Údajové typy, Viacnásobné vetvenie, Prevody , medzi sústavami, Oprava cudzích programov, Pole, Súbory, Podprogramy, Podprogramy a pole, Matica, Textová grafika, Analýza cudzích programov

Python - príprava na maturitu

Príprava na maturitu z programovania v jazyku Python. V súlade s maturitnými štandardami pre školský rok 2017/18.

Kurz JE určený pre:
 • študentov, ktorí idú maturovať z informatiky, chcú zopakovať a preriešiť úlohy vyžadované maturitným štandardom a poznajú jazyk Python
 • študentov, ktorí poznajú iné programovacie jazyky a chcú sa rýchlo oboznámiť s Pythonom

Kurz NIE JE určený:
 • pre začiatočníkov v programovaní, študentov, ktorí nikdy neprogramovali
 • pre záujemcov o riešenie zložitejších a komplexných úloh

Kurz obsahuje:

 • 150 úloh vyžadujúcich napísanie programu, ktorý je okamžite automaticky ohodnotený, nájdenie chyby a zistenie výsledku cudzieho programu

Štruktúra kurzu:

 • Vstup a výstup, Vetvenie, Cykly, Textový reťazec, Vnorený cyklus, Práca s textom, Údajové typy, Viacnásobné vetvenie, Prevody medzi sústavami, Oprava cudzích programov, Pole, Súbory, Podprogramy, Podprogramy a pole, Matica, Textová grafika, Analýza cudzích programov

Teacher: Martin Cápay