Word

  • Kurz je založený na využívaní krátkych (30-180 sekundových) a ilustrovaných videí tak, aby nezaťažovali počítačovú sieť školy, nenarúšali zvukom výučbu a nenútili žiakov sledovať dlhý výklad. Často prezentuje riešenia vzorových úloh, na základe ktorých potom žiaci riešia vlastné zadania. Súčasťou kurzu je množstvo projektov.

Obsah kurzu:

  • Úvod, Oficiálny dokument, Tabulátory, Špeciálne znaky, Odrážky a číslovanie, Práca s dokumentom, Tabuľka - základy práce, Práca s údajmi v tabuľke, Tabuľky v praxi, Obrázky, Tvary, Ďalšie grafické objekty, Úprava vzhľadu dokumentu, Obsah a štruktúra dokumentu, Zoznamy v dokumente, Posudzovanie dokumentov, Hromadná korešpondencia a obálky, Šablóny a formuláre, Záverečné projekty

Excel

  • Kurz je založený na využívaní krátkych (30-180 sekundových) a ilustrovaných videí tak, aby nezaťažovali počítačovú sieť školy, nenarúšali zvukom výučbu a nenútili žiakov sledovať dlhý výklad. Často prezentuje riešenia vzorových úloh, na základe ktorých potom žiaci riešia vlastné zadania. Súčasťou kurzu je sada pracovných listov, ktoré systém hodnotí automaticky po ich odovzdaní.

Obsah kurzu:

  • Začíname s Excelom, Formát údajov, Základné matematické funkcie, Tlač, Relatívne a absolútne adresovanie, Skrývanie vzorcov, Grafy, Filtrovanie, Podmienka, Podmienené formátovanie, Podmienený súčet a počet, Analýza údajov, Vyhľadávacie funkcie, Záverečné projekty

PowerPoint

  • Kurz je založený na využívaní krátkych (30-180 sekundových) a ilustrovaných videí tak, aby nezaťažovali počítačovú sieť školy, nenarúšali zvukom výučbu a nenútili žiakov sledovať dlhý výklad. Často prezentuje riešenia vzorových úloh, na základe ktorých potom žiaci riešia vlastné zadania. Súčasťou kurzu je množstvo projektov.

Obsah kurzu:

  • Začíname s PowerPoint-om, Štruktúra prezentácie, Textové pole, Ďalšie objekty prezentácie, Efekty, Podpora multimédií, Predlohy,  Finalizácia prezentácie, Záverečné projekty